Involving the
private sector in
Mobility
Management

teaser

Evropski projekt INVOLVE

INVOLVE je triletni projekt, ki traja od januarja 2012 do decembra 2014. Glavni cilj projekta je izboljšanje stanja na področju trajnostne mobilnosti s pomočjo izmenjave izkušenj in prenosa primerov dobrih praks. Namen projekta je izboljšati sodelovanje javnega sektorja z zasebnim sektorjem in s tem povečati prehod na bolj trajnostne oblike prevoza v evropskih regijah. V projekt je vključenih 12 partnerjev iz desetih držav: Nemčije, Italije, Nizozemske, Češke, Grčije, Litve, Poljske, Velike Britanije, Španije in Slovenije. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, programa INTERREG IVC.

News

NEWSLETTER no 3 September 2014

The last phase of INVOLVE has started, with the development of five pilot projects. The third newsletter provides an overview of the pilots implemented by CENTRO (UK), CRTM (ES), ENERGAP (SI), Reggio Emilia (IT) and Roermond (NL).

NEWSLETTER no 3 September 2014

Archive