Involving the
private sector in
Mobility
Management

teaser

INVOLVE – projekt UE

INVOLVE jest trzyletnim projektem trwającym w okresie od 2012 do 2014. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest dostarczenie samorządom lokalnym i regionalnym dobrych praktyk oraz narzędzi w zakresie współpracy z sektorem prywatnym w celu rozwiązania problemów transportowych na obszarach mieszkaniowych, przemysłowych i biurowych, centrów handlowych i rozrywkowych itd. Cel ten będzie osiągnięty poprzez wymianę doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk pomiędzy 12 partnerami projektu. INVOLVE jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IVC.

News

NEWSLETTER no 3 September 2014

The last phase of INVOLVE has started, with the development of five pilot projects. The third newsletter provides an overview of the pilots implemented by CENTRO (UK), CRTM (ES), ENERGAP (SI), Reggio Emilia (IT) and Roermond (NL).

NEWSLETTER no 3 September 2014

Archive