Involving the
private sector in
Mobility
Management

teaser

ES finansuojamas projektas INVOLVE

INVOLVE yra 3 metų trukmės projektas, veiklos bus vykdomos 2012-2014 metais. Pagrindinis tikslas – bendradarbiavimo skatinimas tarp viešojo ir privataus sektorių, siekiant spręsti susisiekimo problemas verslo ir pramones zonose, kituose traukos centruose. Šito tikslo bus siekiama dalinantis patirtimi ir “geros praktikos“ pavyzdžiais. Projektas yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo bei INTERREG IVC programos lėšomis.

News

NEWSLETTER no 3 September 2014

The last phase of INVOLVE has started, with the development of five pilot projects. The third newsletter provides an overview of the pilots implemented by CENTRO (UK), CRTM (ES), ENERGAP (SI), Reggio Emilia (IT) and Roermond (NL).

NEWSLETTER no 3 September 2014

Archive