Involving the
private sector in
Mobility
Management

teaser

EU-project INVOLVE

INVOLVE is een driejarig project dat duurt van 2012 tot 2014. Het project heeft als doel het bevorderen van de samenwerking van lokale en regionale overheden met de private sector om de vervoersproblemen in het bedrijfsleven, industriële gebieden, stadscentra, enz. te beperken. Ter bevordering van deze samenwerking worden instrumenten ontwikkeld en ervaringen en Good Practices uitgewisseld door de 12 partners in het project. INVOLVE wordt medegefinancierd door het European Regional Development Fund en is mogelijk gemaakt door het INTERREG IV C-programma.

News

NEWSLETTER no 3 September 2014

The last phase of INVOLVE has started, with the development of five pilot projects. The third newsletter provides an overview of the pilots implemented by CENTRO (UK), CRTM (ES), ENERGAP (SI), Reggio Emilia (IT) and Roermond (NL).

NEWSLETTER no 3 September 2014

Archive