Involving the
private sector in
Mobility
Management

teaser

EU-projekt INVOLVE

Projekt INVOLVE bude probíhat tři roky, a to v letech 2012 až 2014.
Cílem projektu je poskytnout místním a regionálním úřadům nástroje a příklady dobré praxe, které podporují spolupráci se soukromým sektorem a tak minimalizovat problémy s dopravou do průmyslových a obchodních území a rušných oblastí, atd..  Cílů projektu bude dosaženo výměnou zkušeností a předáváním příkladů osvědčených a vyzkoušených postupů z praxe mezi 12 partnery projektu. Projekt INVOLVE je spolufinancován z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF) a jeho realizace je umožněna v rámci programu INTERREG IVC .

News

NEWSLETTER no 3 September 2014

The last phase of INVOLVE has started, with the development of five pilot projects. The third newsletter provides an overview of the pilots implemented by CENTRO (UK), CRTM (ES), ENERGAP (SI), Reggio Emilia (IT) and Roermond (NL).

NEWSLETTER no 3 September 2014

Archive